Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Şubat, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Zirkonyum Nedir?

Zirkonyum Nedir?
Klasik diş restorasyonlarında porselen uygulamalarında dayanıklılık için, porselen dişin altına metal bir alt yapı kullanılmaktaydı. Bu metal alt yapının diş etleri, diş dokusu, genel vücut sağlığı ve en önemlisi estetik yönünden mahsurları bilindiğinden, genel anlamda metale alternatif arayışlara gidildi. Daha önce tıbbın diğer alanlarında başarıyla kullanılan zirkonyum‘un diş hekimliğinde porselen metalinin yerine uygulanması ile yeni bir devir açılmış oldu.
Çünkü bu yeni zirkonyum alt yapılı porselen kaplamalar mekanik direnci, biyolojik uyumluluğu ve kırılma direnci ile diğer dental materyaller arasından sıyrılmaktadır. Diş eti problemleri ve alerjiye sebep olmaz, ışık geçirme özelliği ile doğal dişlere yakın estetik ve fonksiyonu yakalamamızı sağlar.
Zirkonyumun üzerine porselen konularak yapılan kuron(kaplama) ve köprüler Ceramic ve Zirkonyum kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan CERCON kısa adı ile anılır. 900 Mpa dirence sahip sistem en yüksek fiziksel değe…
www.zirkonyumdisfiyati.com www.dislerinibeyazlat.com www.zirkonyumdisnedir.com www.zirkonyum-dis.com

ZİRKONYUM KÖPRÜ 
500 Nanometre ışık geçirgenliği.

Zirkonyum Diş HEKİMİ

www.zirkonyumdisfiyati.com www.dislerinibeyazlat.com www.zirkonyumdisnedir.com www.zirkonyum-dis.com
www.estetik-disler.com


TTB Açıklaması :

Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos 2010, 25 Eylül 2010 ve 6 Ocak 2010 tarihlerinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptı.Danıştay 10. Dairesi tarafından ise 3 Ağustos 2010 değişiklikleri hakkında bir yürütmeyi durdurma kararı verildi. Diğer değişikliklere ilişkin açılan davalar henüz karara bağlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli değiştirilen mevzuat karşısında hekimlik mesleğini kendi adına açtığı sağlık kuruluşunda icra eden hekimler bir belirsizlik içinde bulunuyor. 6 Ocak 2010 tarihinden önce muayenehane, laboratuar veya müessese açarak faaliyette bulunan veya yeni açmayı düşünen hekimler tarafından Türk Tabipleri Birliği veya Tabip Odalarına çok sayıda soru yöneltilmektedir. TTB Hukuk Bürosu'nun, gelen soruları dikkate alarak 15 Şubat itibariyle mevcut duruma ilişkin…
www.zirkonyumdisfiyati.com www.dislerinibeyazlat.com www.zirkonyumdisnedir.com www.zirkonyum-dis.com

Seramik bir veya birden fazla metalin metal olmayan element ile birleşerek yüksek ısıda işlenmesi ve sinterlenmesi sonucu oluşan inorganik bileşiktir. Günümüzde bu tanım çömlek tuğla ve porselenleri içeren klasik seramik tanımına göre daha geniş bir material grubunu içermektedir. Kelime kökeni olarak eski yunancada “yanık/yanmış madde” anlamındaki keramikos’tan gelir. Seramik grubuna oksitler nitritlerboridler karbitler silikatlar ve sülfidler girmektedir. Çömlek killi topraktan elde edilen hamurun birkaç yüz °C ısıda fırınlanarak eldesidir. Kronolojik olarak bir sonraki aşama Çin’de VII.yy’dan sonra geliştirilmeye başlanan porselendir. Geleneksel manada porselen iki tür kilin Çin kili (kaolin) ve Çin taşının 1300°C üzerindeki ısıda fırınlanması ile yapılır. Çömleklerin aksine vitrifiye (camsı) ve şeffaftır. En bilinen porselen çeşitlerine örnek olarak dekoratif Çin işleri diş kuronları…

ZİRKONYUM DİŞ NEDİR?: zirkonyum yapılan hasta mutlu

www.zirkonyumdisfiyati.com www.dislerinibeyazlat.com www.zirkonyumdisnedir.com www.zirkonyum-dis.comHasta memnuniyeti esası ve yüksek hizmet kalitesi anlayışıyla alanında profesyonel,öncü ve lider bir sağlık kuruluşu olmak.Bu nedenle diş hekimliği hizmetlerini ve koruyucu diş hekimliğini en çağdaş ve modern donanımı ve konusunda uzman doktorlarımızla gerçekleştirmek,tedavi standartlarını yükseltip etik değerlerden ödün vermeden toplumun ve hastalarımızın tüm ağız ve diş sağlığı gereksinimlerini karşılayarak sağlıklı ve mutlu gülümseyen insanların sayısını arttırmaktır.

Zirkonyum ve apikal rezeksiyon

APİKAL REZEKSİYON
Apikal rezeksiyon, apikoektomi, apisektomi veya kök amputasyonu terimi,
kökün apikal parçasının kesilip alınması ve periapikal iltihabi ve nekrotik dokunun veya
ufak çaplı radiküler kistin ortamdan uzaklaştırılması anlamına gelir.
Endikasyonları
1. Anatomik sorunlar kanal temizliğini ve tıkanmasını engelliyorsa
2. Protetik gereklilikler (ortograt yolla ulaşmak diş ve restorasyon için sorun
teşkil ediyorsa)
3. Yatak kök kırığı sonrası apikal bölüm nekroze olduysa
4. Kanal tedavisi engelleyen materyal varlığı (post parçası, yabancı cisim vb)
5. Tedaviye bağlı sorunlar (kanal aletlerinin kırılması, perforasyonlar, taşkın
dolgu gibi)
6. Kanal tedavisi ile iyileşmeyen büyük periapikal lezyonlar.
Kontrendikasyonlar
1. Sebebi belirlenemeyen kanal tedavisi başarısızlıkları (sebep belli değilse,
apikal rezeksiyonun başarısız olma şansı da yüksektir. İyi bir kanal tedavisi
ile (kist dahil) periapikal lezyonların çoğu tedavi edilebilir. Öncelikle kanal
tedavisi yenilenmelidir)

Zirkonyum yapılan hasta mutlu

Doğal diş görüntüsü için tercih edilen kaplama yöntemi olan zirkonyum diş kaplamalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istermisiniz?
Zirkonyum diş nedir?
Altyapısında metal bulunmayan estetik diş kaplamalardır.
Kaç dişe kadar zirkonyum kaplama yapılabilir?
Tek bloktan 14 diş olarak tek parça diş kaplaması yapılabilir. Ancak mümkün olduğu kadar diş kaplamalarını birden fazla parça ile yapmak tercih edilir. Dişlerde ortaya çıkabilecek bir sorun veya dişlerin kırılması gibi durumlarda bütün diişlerin sökülmesine gerek kalmaz.
Estetik diş kaplama olarak tek tek uygulamak mmkün müdür?
Evet diş hekiminiz gerekli gördüğünde zirkonyum diş kaplamalarınızı tek tek yapabilir.
Diş etinde metal porselen diş kaplamalarından dolayı oluşmuş koyu renklenme geçer mi?
Zirkonyum diş kaplama yapıldığında diş etlerinizin rengi düzelecektir.
Diş etlerim çekiliyor. Zirkonyum diş sonrası çekilme duracak mı?
Diş eti çekilmesi eski köprülerin veya diş kaplamalarının hatalı uygulamalarından kaynaklı ise diş et…

ZİRKONYUM DİŞ NEDİR?] İMPLANT DİŞ NEDİR? VİDAMIDIR? ÇİVİİMİDİR?

www.zirkonyumdisfiyati.com www.dislerinibeyazlat.comTarih:
 06 Şubat 2011 03:17:01 GMT+02:00

Konu:
[ZİRKONYUM DİŞ NEDİR?] İMPLANT DİŞ NEDİR? VİDAMIDIR? ÇİVİİMİDİR?
[http://www.implantfiyati.com]


  Diş İmplantı nedir?

      Eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini sağlamak amacıyla çene
      kemiğine yerleştirilen titanyumdan yapılmış, vida şeklinde yapay diş
      köküne “diş implantı” diyoruz.

      İmplantın Avantajları Nelerdir?

      Diş çekiminden sonra alışılagelen klasik yöntem, yandaki dişlerin
      kesilerek protez yapılmasıdır. Ancak bu yöntem sağlam dişlerde madde
      kaybına, hatta zamanla dişe kaybına ve de bu bölgede kemik kaybına neden
      olur. Çekilen diş yerine implant ya da implatlar yaparak yukarıda
      basettiğimiz sıkıntıları ortan kaldırmış oluyoruz.
      Günümüzde diş implantları, doğru yer ve kişiler tarafından uygulandığı
      zaman tartışmasız olarak doğal dişlere en iyi alternatiftir. Geleneksel
      köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve …

İMPLANT DİŞ NEDİR? VİDAMIDIR? ÇİVİİMİDİR?

Diş İmplantı nedir?

      Eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini sağlamak amacıyla çene
      kemiğine yerleştirilen titanyumdan yapılmış, vida şeklinde yapay diş
      köküne “diş implantı” diyoruz.

      İmplantın Avantajları Nelerdir?

      Diş çekiminden sonra alışılagelen klasik yöntem, yandaki dişlerin
      kesilerek protez yapılmasıdır. Ancak bu yöntem sağlam dişlerde madde
      kaybına, hatta zamanla dişe kaybına ve de bu bölgede kemik kaybına neden
      olur. Çekilen diş yerine implant ya da implatlar yaparak yukarıda
      basettiğimiz sıkıntıları ortan kaldırmış oluyoruz.
      Günümüzde diş implantları, doğru yer ve kişiler tarafından uygulandığı
      zaman tartışmasız olarak doğal dişlere en iyi alternatiftir. Geleneksel
      köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken,
      yüzünüzde doğal bir görünümü de beraberinde getirir. Oynayan, ses yapan,
      ağız içinde kayan ve ağrıya sebep olan total-parsiyel protezler yani takma
  …

2011 zirkonyum diş fiyatları