Cumartesi

Cam fiber diş ve zirkonyum diş

Eksik dişin yerine uygulanan yeni bir sistem. www. camfiberdis. com


Zirkonyundisnedir.com

Zirkonyum

Zirkonyum dişlerin hazırlanması klasik metal destekli porselenlerle aynıdır ancak farklılık laboratuar işlemlerinde başlar. Zirkonyumlar bil...