Ana içeriğe atla

Zirkonyum diş kaplama

Son 40 yıldır metal destekli porselen restorasyonlar sabit protetik köprü restorasyonlarında kullanılmaktadır. Alerjik raksiyonların artması araştırmacıları farklı diş seramiği arayışına itmiştir.
Tam seramik restorasyonlar alternatif olarak araştırılmaya başlanmıştır. Tam seramiklerin translusensligi sayesinde doğal diş görüntüsü yakalanabilmektedir. Tam seramik kron restorasyonlar hem ön bölge hem de arka bölgelerde kullanılmaktadır. Uzun dönem takiplerde bu restorasyonlar çok iyi sonuç verdiği bildirilmiştir.

Son dönemlerde tam seramik restorasyonlar köprü restorasyonu olarak kullanılmaya başlanmış. Bununla ilgili olarak da hem in vit-ro hem de in vivo çalışmalar yapılmıştır. Tam seramik restorasyonların kırılgan olmaları onların köprü restorasyonu olarak kullanılmalarına engel olmuştur. Bu yüzden alternatif olarak CAD/CAM sistemiyle kullanılabilen “yıttrium oa-de partially-stabilized zirconia” (Y-TZP) kullanılmaya başlanmıştır. Y TZP ortopedide eklem protezi olarak kullanılmaktadır ve diğer seramiklere göre çok daha uyumlu, kırılmaya karşı dirençli olduğu belirtilmiştir. Bu özellikleri premolar ve molar bölgesinde daha rahat kullanılmasını sağlamıştır.Y-TZP seramikleri iki farklı yöntemle elde edilmektedir. Bunlardan biri, yeşil seramiklerden olan homojen zir-konia blokları sintirlendikten ve büzüldükten sonra son boyutları elde edilir. Diğer yöntem ise yoğun sintirlenmiş zirconia bloklar restorasyonların son halinde millenerek elde edilmiştir. Estetik sonuç açısından her iki yöntemde uygun sonuç vermektedir.

ZiSon 40 yıldır metal destekli porselen restorasyonlar sabit protetik köprü restorasyonlarında kullanılmaktadır. Alerjik raksiyonların artması araştırmacıları farklı dental seramik arayışına itmiştir.
Tam seramik restorasyonlar alternatif olarak araştırılmaya başlanmıştır. Tam seramiklerin translusensligi sayesinde doğal diş görüntüsü yakalanabilmektedir. Tam seramik kron restorasyonlar hem ön bölge hem de arka bölgelerde kullanılmaktadır. Uzun dönem takiplerde bu restorasyonlar çok iyi sonuç verdiği bildirilmiştir.

Son dönemlerde tam seramik restorasyonlar köprü restorasyonu olarak kullanılmaya başlanmış. Bununla ilgili olarak da hem in vit-ro hem de in vivo çalışmalar yapılmıştır. Tam seramik restorasyonların kırılgan olmaları onların köprü restorasyonu olarak kullanılmalarına engel olmuştur. Bu yüzden alternatif olarak CAD/CAM sistemiyle kullanılabilen “yıttrium oa-de partially-stabilized zirconia” (Y-TZP) kullanılmaya başlanmıştır. Y TZP ortopedide eklem protezi olarak kullanılmaktadır ve diğer seramiklere göre çok daha uyumlu, kırılmaya karşı dirençli olduğu belirtilmiştir. Bu özellikleri premolar ve molar bölgesinde daha rahat kullanılmasını sağlamıştır.Y-TZP seramikleri iki farklı yöntemle elde edilmektedir. Bunlardan biri, yeşil seramiklerden olan homojen zir-konia blokları sintirlendikten ve büzüldükten sonra son boyutları elde edilir. Diğer yöntem ise yoğun sintirlenmiş zirconia bloklar restorasyonların son halinde millenerek elde edilmiştir. Estetik sonuç açısından her iki yöntemde uygun sonuç vermektedir.

Zirkonyum (Zr) kimyasal bir elementtir. Atom numarası 40, atomik ağırlığı 91,22′dir. Heksago-nal kristal formunda bir yapı gösterir. Sıcaklığa ve korozyona karşı çok dirençlidir. Bir çok farklı bileşik halinde bulunabilir. Bunların en önemlisi zirkonyum oksit (ZrCfc) bileşiğidir. Zirkonyum sıcaklığa ve korozyona karşı çok dirençlidir. Bir çok farklı bileşik oluşturabilir. Bunlar zirkonat (ZrOs), zirkonu tuzu (ZrO”!) ve en önemli bileşiği ise zirkonyum oksittir (ZrCh)3.

Zirkonyum metalinin ilk defa 1789 yılında Sri Lanka’da bulunduğu, 1824′teBerzelius tarafından ilk defa potasyumla işlendiği, 1904 yılında bomba yapısı içinde Lely ve Hamburger tarafından kullanıldığı rapor edilmiştir. Fotoflaş tozu, havai fişek veya işaret fişeği ilk kullanım alanlarıdır. 1949 yılında da termal reaktörlerde ısı koru olarak kullanılmıştır. Nükleer sanayide kullanım alanı vardır.Zirkonyum 2. geçiş serisinin elementlerinden biridir. Elektronu konfigürasyonunda tamamlanmamış iki tane 4d elektronu vardır. Zirkonyum, hafniyum ve ütanyum’a benzer özellikler göstermektedir. Hafniyum ve ütanyım gibi zirkonyum elementi de :. ne 3d ve 5d elektronuna sahiptir. Bu üç elementin kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirlerine benzer, aralarındaki fark çekirdek yapılarından kaynaklanmaktadır. Zirkonyumun elektronik yapısı normal bir metale uygundur Zirkonyum paslanmaz çelik gibi kuvvetlidir.

200°C’de 8.3X104 MPa olan elastik modülü düşüktür. Zirkonyum metalinin saflığı, mekanik özelliklerini arttırmaktadır. Zirkonyum reaktif bir metal olduğu için, hava veya solüsyon ile temas ettiğinde yüzeyinde hemen oksit tabakası oluşur. Oluşan oksit tabaka zirkonyumun korozyona karşı dirençli olmasını sağlar. Birçok ortamda zirkonyum, titanyum ve paslanmaz çeliğe göre daha dayanıklıdır: 130°C’de, %37 oranındaki hidroklorik asidin korozyon etkisine karşı çok dayanıklıdır, fosforik aside karşı aşınma direnci 65°C’de ve %40 oranına kadar çok iyidir, %0.1′in üzerindeki hidroflo-rik asidin zirkonyuma hızlı yapışma özelliği vardır.Zirkonyumun elastik modülü düşüktür. Çok reaktif bir madde olup havada ve sıvı içerisinde hemen oksit ile kaplanır ve korozyona dirençli bir hale gelir. Diş hekimliğinde, malzemenin sağlam oluşu ve korozyona olan direncinden dolayı kullanımı gündeme gelmiştir. İmplant parçalan, post malzemesi olarak, ortodonti braketlerde, kompozit malzemesi olarak, kuron ve köprü materyali olarak kullanılmaktadır


Bu blogdaki popüler yayınlar

ZİRKONYUM KAPLAMA SÖKÜLMESİ

Bir çok insan çeşitli nedenlerle hasar gören dişler yerine diş kaplama ve köprüleri yapıldığını biliyoruz. Uygulanan bu diş kaplamaları ve diş köprüleri zaman içerisinde deformasyona uğrayarak değiştirilmeleri gerekebilir. Bu durumda diş kaplama sökülmesi gündeme gelir zirkonyum diş kaplama sökülmesi metal porselen diş kaplama söküm işleminden farklıdır. İçerisinde metal geleneksel kaplamalar elmas grande faizler ile kesilerek çıkarılabilmesi tedir. Hatta köprü veya kaplamayı kesmeden üzerine kuvvet uygulayarak metalin istemesinden dolayı köprülerin çıktığını da biliyoruz. Zirkonyum diş kaplamalar da esnek yapı yoktur. Bu nedenle zirkonyum çıkarılması gerekir ise mutlaka kesilmesi gerekir.  Kaplama Dişlerin Çıkarılma Yöntemi Kaliteli malzemeden dikkatli bir uygulama ile yapılan diş kaplaması 15-20 yıl süreyle sorun çıkarmadan rahatlıkla kullanılabilir. Kaplama çıkarılmadan önce çıkarma nedeni doğrulanmalıdır. Çünkü çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılanma ihtimali yüksektir. Diş kaplama…

Kaplama dişlerde dişeti renklenmesi neden olur?

Diş eti Renklenmesi Neden Olur?bilim ve sanatta aşarı için birçok unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Estetik diş hekimliği uygulamaları da bunlardan birisi.Diş etinde oluşan renklenmeler hakkında son derece tecrübeli ve bilgili Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya dan bilgi aldık.Kendisi bize estetik diş tedavileri için diş eti renginin önemini anlattı. Diş eti renkelnmelerinde uyguladığı tedavilerden örnekler verdi. Diş kaplaması yapıldıktan sonra diş etlerinde morarma ve diş eti kanaması sorunu yaşayan birçok insan vardır. Bu durum kaderiniz değildir. Günümüzde zirkonyum diş kaplamaları ile bu sorunun çözümü mümkündür.
Porselen altındaki metal, çoğu zaman koyu metal rengini diş etlerine yansıtır. Diş etinde dişin diş eti ile birleştiği yerde koyu bir renk oluşur.
Kaplama diş kenarları diş etine baskı yapıyorsa ilk başta diş etinde beyazlama olur.
Sonra kan dolaşımı bozulan diş etinde kanama başlar ve ardından diş eti iltahaplanır.
Diş eti parlak kırmızı bir renk alır.
Sabahları ağızda kötü …

Diş hassasiyeti.Soğuk sızlaması.Nefes alırken diş sızlaması.

Diş hassasiyeti Hassas dişler için ne yapmalı ne zaman yapmalı? Diş hassasiyetinin ortaya çıkmasıyla belirli zamanlarda sızlayan dişleriniz birçok olumsuz durumu işaret ediyor olabilir. Ağız içerisindeki gelişen çürükler, diş eti çekilmeleri, diş sıkma ve gıcırdatma, diş ve bazen kök kırık ve çatlakları, hatalı diş fırçalama alışkanlıkları, beslenme alışkanlıklarındaki hatalar diş sızlaması diş hassasiyeti ve diş ağrılarına yol açabilir. En yüksek derecede hassasiyet algısı, çürük doku diş minesini tamamen harap ettiğinde görülür. Çürük olmadığı halde diş yüzeyinde madde kaybı da yüksek hassasiyet göstererek, dişin canlı dokusuna kadar ilerleyebilir. Bu da dişlerinizde hassasiyet hissetmenize yol açabilir. Diş fırçasından kaynaklanan hassas diş  Sert diş fırçası kullanımı ya da aşırı yumuşak diş fırçasının aşındırıcı özelliği ile diş yapısı zarar görebilmektedir. Fazla macun kullanımı veya hatalı fırçalama sonrasında genellikle baskın kullanılan elin denk geldiği bölgede oluşan aşınma…