Ana içeriğe atla

Zirkonyum diş kırılırmı?

PORSELEN-ZİRKONYUM DİŞ KIRLMASI


Diş hekimliğinde kullanılan porselenler biyolojik uyumlulukları ve sahip oldukları estetik özellikleri nedeni ile diş kaplama tedavide büyük bir kullanım alanına sahiptir. Ancak kırılgan yapılarının önüne geçebilmek için birlikte kullanıldığı metal desteğin fiziksel ve biyolojik etkilerinden kaynaklanan dezavantajları gidermek amacıyla, günümüzde metal destek yerine yeni yöntem ve teknolojiler ile üretilen yüksek dirençli seramik altyapılar uygulamaya koyulmuştur.
Bu amaçla geliştirilen seramik altyapı materyalleri alumina ve zirkonyum bazlı malzemelerdir. Yüksek dirence sahip alumina-zirkonya altyapılar cam infiltrasyonu ile hazırlanabilecekleri gibi freze cihazları ile de üretilebilmektedir. Aluminum oksit içerikli altyapı materyalleri olan In-Ceram Alumina’nın sahip olduğu esneme direnci 480-530 MPa arasında değişirken, Procera AllCeram’ın esneme direnci 687 MPa olarak rapor edilmiş ve 5 yıllık kısa dönemde In-ceram Alumina ile üretilen sabit bölümlü protezlerin % 93 oranında klinik başarı sergilediği belirtilmiştir.
Tam seramik restorasyonların üretimi için kullanılan en yeni altyapı materyali ise yittrium oksit ile kısmen stabilize edilmiş zirkonya (Y-TZP)’ dır. Endüstriyel olarak bloklar halinde üretilen ve CAD/CAM teknolojisi kullanılarak istenilen boyutlarda işlenen zirkonya, 900- 1200 MPa arasında değişen esneme direnci, yüksek kristal içeriği ile sahip olduğu dayanıklılığı, uğradığı dönüşüm sertleşmesi, beyaz rengi, kimyasal ve yapısal kararlılığı ile altyapı materyali olarak kullanılmaya başlanmış ve sabit restorasyonların boyutlarından kaynaklanan kısıtlamaların ortadan kalktığı çok üyeli tam seramik restorasyonların üretiminin kapısını açmıştır.
Beyaz renge sahip olmasına rağmen doğal dişler kadar translusent olmaması zirkonyanın da diğer altyapı materyelleri gibi düşük dirence sahip estetik veneer seramikler ile birlikte kullanılmasını gerektirmektedir ve bu uygulamanın sonunda altyapı, dentin ve mine porseleninden oluşan üçlü bir tabaka ortaya çıkmaktadır.
İki ayrı malzemeden oluşan kompozisyonlarda stres dağılımı, kullanılan malzemelerin sahip oldukları elastik modülüsten etkilenmektedir. Yüksek elastik modülüse sahip altyapılarüzerine, zayıf elastik modülüse sahip veneer seramikleri uygulanarak, kompozisyonun yüklere karşı koyabilme kapasitesini arttırmak suretiyle veneer tabakasında gelişen streslerin yıkıcı etkisi azaltılmaya çalışılmaktadır. (Studart ve ark., 2007)
Dolayısıyla temelde estetik amaçlar için uygulanan veneer seramikleri, tam seramik restorasyonların mekanik davranışları üzerinde de önemli rol oynamaktadır.
Veneer tabakası restorasyon üzerindeki stres dağılımını doğrudan etkilemekte ve çatlak ya da kırık oluşumuna neden olabilecek kritik kusurları bünyesinde barındırabilmektedir. Aynı zamanda altyapı ile veneer seramiğin sahip oldukları termal genleşme katsayıları arasındaki uyumsuzluğun varlığı bağlantı yüzeyinde gerilim streslerinin doğması ile sonuçlanmaktadır.
 Veneer seramiklerinin gerilim streslerine karşı sergilediği direncin bağlantı üzerinde büyük etkisi bulunmakta, dirençli veneer seramiği kullanımı fonksiyon sırasında meydana gelebilecek kırılma ve ufalanma miktarını azaltmaktadır.
Aksi halde çok düşük yüklerde bile altyapı-veneer arayüzünde ya da veneer porselenin serbest yüzeyinde çatlak oluşumu ile kendini gösteren erken başarısızlıklar gözlenebilmektedir.

Bu blogdaki popüler yayınlar

ZİRKONYUM KAPLAMA SÖKÜLMESİ

Bir çok insan çeşitli nedenlerle hasar gören dişler yerine diş kaplama ve köprüleri yapıldığını biliyoruz. Uygulanan bu diş kaplamaları ve diş köprüleri zaman içerisinde deformasyona uğrayarak değiştirilmeleri gerekebilir. Bu durumda diş kaplama sökülmesi gündeme gelir zirkonyum diş kaplama sökülmesi metal porselen diş kaplama söküm işleminden farklıdır. İçerisinde metal geleneksel kaplamalar elmas grande faizler ile kesilerek çıkarılabilmesi tedir. Hatta köprü veya kaplamayı kesmeden üzerine kuvvet uygulayarak metalin istemesinden dolayı köprülerin çıktığını da biliyoruz. Zirkonyum diş kaplamalar da esnek yapı yoktur. Bu nedenle zirkonyum çıkarılması gerekir ise mutlaka kesilmesi gerekir.  Kaplama Dişlerin Çıkarılma Yöntemi Kaliteli malzemeden dikkatli bir uygulama ile yapılan diş kaplaması 15-20 yıl süreyle sorun çıkarmadan rahatlıkla kullanılabilir. Kaplama çıkarılmadan önce çıkarma nedeni doğrulanmalıdır. Çünkü çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılanma ihtimali yüksektir. Diş kaplama…

Kaplama dişlerde dişeti renklenmesi neden olur?

Diş eti Renklenmesi Neden Olur?bilim ve sanatta aşarı için birçok unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Estetik diş hekimliği uygulamaları da bunlardan birisi.Diş etinde oluşan renklenmeler hakkında son derece tecrübeli ve bilgili Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya dan bilgi aldık.Kendisi bize estetik diş tedavileri için diş eti renginin önemini anlattı. Diş eti renkelnmelerinde uyguladığı tedavilerden örnekler verdi. Diş kaplaması yapıldıktan sonra diş etlerinde morarma ve diş eti kanaması sorunu yaşayan birçok insan vardır. Bu durum kaderiniz değildir. Günümüzde zirkonyum diş kaplamaları ile bu sorunun çözümü mümkündür.
Porselen altındaki metal, çoğu zaman koyu metal rengini diş etlerine yansıtır. Diş etinde dişin diş eti ile birleştiği yerde koyu bir renk oluşur.
Kaplama diş kenarları diş etine baskı yapıyorsa ilk başta diş etinde beyazlama olur.
Sonra kan dolaşımı bozulan diş etinde kanama başlar ve ardından diş eti iltahaplanır.
Diş eti parlak kırmızı bir renk alır.
Sabahları ağızda kötü …

Diş hassasiyeti.Soğuk sızlaması.Nefes alırken diş sızlaması.

Diş hassasiyeti Hassas dişler için ne yapmalı ne zaman yapmalı? Diş hassasiyetinin ortaya çıkmasıyla belirli zamanlarda sızlayan dişleriniz birçok olumsuz durumu işaret ediyor olabilir. Ağız içerisindeki gelişen çürükler, diş eti çekilmeleri, diş sıkma ve gıcırdatma, diş ve bazen kök kırık ve çatlakları, hatalı diş fırçalama alışkanlıkları, beslenme alışkanlıklarındaki hatalar diş sızlaması diş hassasiyeti ve diş ağrılarına yol açabilir. En yüksek derecede hassasiyet algısı, çürük doku diş minesini tamamen harap ettiğinde görülür. Çürük olmadığı halde diş yüzeyinde madde kaybı da yüksek hassasiyet göstererek, dişin canlı dokusuna kadar ilerleyebilir. Bu da dişlerinizde hassasiyet hissetmenize yol açabilir. Diş fırçasından kaynaklanan hassas diş  Sert diş fırçası kullanımı ya da aşırı yumuşak diş fırçasının aşındırıcı özelliği ile diş yapısı zarar görebilmektedir. Fazla macun kullanımı veya hatalı fırçalama sonrasında genellikle baskın kullanılan elin denk geldiği bölgede oluşan aşınma…