Ana içeriğe atla

Zirkonyum diş kırılırmı?

PORSELEN-ZİRKONYUM DİŞ KIRLMASI


Diş hekimliğinde kullanılan porselenler biyolojik uyumlulukları ve sahip oldukları estetik özellikleri nedeni ile diş kaplama tedavide büyük bir kullanım alanına sahiptir. Ancak kırılgan yapılarının önüne geçebilmek için birlikte kullanıldığı metal desteğin fiziksel ve biyolojik etkilerinden kaynaklanan dezavantajları gidermek amacıyla, günümüzde metal destek yerine yeni yöntem ve teknolojiler ile üretilen yüksek dirençli seramik altyapılar uygulamaya koyulmuştur.
Bu amaçla geliştirilen seramik altyapı materyalleri alumina ve zirkonyum bazlı malzemelerdir. Yüksek dirence sahip alumina-zirkonya altyapılar cam infiltrasyonu ile hazırlanabilecekleri gibi freze cihazları ile de üretilebilmektedir. Aluminum oksit içerikli altyapı materyalleri olan In-Ceram Alumina’nın sahip olduğu esneme direnci 480-530 MPa arasında değişirken, Procera AllCeram’ın esneme direnci 687 MPa olarak rapor edilmiş ve 5 yıllık kısa dönemde In-ceram Alumina ile üretilen sabit bölümlü protezlerin % 93 oranında klinik başarı sergilediği belirtilmiştir.
Tam seramik restorasyonların üretimi için kullanılan en yeni altyapı materyali ise yittrium oksit ile kısmen stabilize edilmiş zirkonya (Y-TZP)’ dır. Endüstriyel olarak bloklar halinde üretilen ve CAD/CAM teknolojisi kullanılarak istenilen boyutlarda işlenen zirkonya, 900- 1200 MPa arasında değişen esneme direnci, yüksek kristal içeriği ile sahip olduğu dayanıklılığı, uğradığı dönüşüm sertleşmesi, beyaz rengi, kimyasal ve yapısal kararlılığı ile altyapı materyali olarak kullanılmaya başlanmış ve sabit restorasyonların boyutlarından kaynaklanan kısıtlamaların ortadan kalktığı çok üyeli tam seramik restorasyonların üretiminin kapısını açmıştır.
Beyaz renge sahip olmasına rağmen doğal dişler kadar translusent olmaması zirkonyanın da diğer altyapı materyelleri gibi düşük dirence sahip estetik veneer seramikler ile birlikte kullanılmasını gerektirmektedir ve bu uygulamanın sonunda altyapı, dentin ve mine porseleninden oluşan üçlü bir tabaka ortaya çıkmaktadır.
İki ayrı malzemeden oluşan kompozisyonlarda stres dağılımı, kullanılan malzemelerin sahip oldukları elastik modülüsten etkilenmektedir. Yüksek elastik modülüse sahip altyapılarüzerine, zayıf elastik modülüse sahip veneer seramikleri uygulanarak, kompozisyonun yüklere karşı koyabilme kapasitesini arttırmak suretiyle veneer tabakasında gelişen streslerin yıkıcı etkisi azaltılmaya çalışılmaktadır. (Studart ve ark., 2007)
Dolayısıyla temelde estetik amaçlar için uygulanan veneer seramikleri, tam seramik restorasyonların mekanik davranışları üzerinde de önemli rol oynamaktadır.
Veneer tabakası restorasyon üzerindeki stres dağılımını doğrudan etkilemekte ve çatlak ya da kırık oluşumuna neden olabilecek kritik kusurları bünyesinde barındırabilmektedir. Aynı zamanda altyapı ile veneer seramiğin sahip oldukları termal genleşme katsayıları arasındaki uyumsuzluğun varlığı bağlantı yüzeyinde gerilim streslerinin doğması ile sonuçlanmaktadır.
 Veneer seramiklerinin gerilim streslerine karşı sergilediği direncin bağlantı üzerinde büyük etkisi bulunmakta, dirençli veneer seramiği kullanımı fonksiyon sırasında meydana gelebilecek kırılma ve ufalanma miktarını azaltmaktadır.
Aksi halde çok düşük yüklerde bile altyapı-veneer arayüzünde ya da veneer porselenin serbest yüzeyinde çatlak oluşumu ile kendini gösteren erken başarısızlıklar gözlenebilmektedir.

Bu blogdaki popüler yayınlar

ZİRKONYUM KAPLAMA SÖKÜLMESİ

Bir çok insan çeşitli nedenlerle hasar gören dişler yerine diş kaplama ve köprüleri yapıldığını biliyoruz. Uygulanan bu diş kaplamaları ve diş köprüleri zaman içerisinde deformasyona uğrayarak değiştirilmeleri gerekebilir. Bu durumda diş kaplama sökülmesi gündeme gelir zirkonyum diş kaplama sökülmesi metal porselen diş kaplama söküm işleminden farklıdır.
İçerisinde metal olan geleneksel kaplamalar elmas frezler ile kesilerek çıkarılabilir. Hatta köprü veya kaplamayı kesmeden üzerine kuvvet uygulayarak metalin istemesinden dolayı köprülerin çıktığını da biliyoruz. Zirkonyum diş kaplamalarda esnek yapı yoktur. Bu nedenle zirkonyum çıkarılması gerekince, mutlaka kesilmesi gerekir.
Kaplama Dişlerin Çıkarılma Yöntemi Kaliteli malzemeden dikkatli bir uygulama ile yapılan diş kaplaması 15-20 yıl süreyle sorun çıkarmadan rahatlıkla kullanılabilir. Kaplama çıkarılmadan önce çıkarma nedeni doğrulanmalıdır. Çünkü çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılanma ihtimali yüksektir. Diş kaplaması çıkarıldı…

Kaplama dişlerde dişeti renklenmesi neden olur?

Diş eti Renklenmesi Neden Olur?bilim ve sanatta aşarı için birçok unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Estetik diş hekimliği uygulamaları da bunlardan birisi.Diş etinde oluşan renklenmeler hakkında son derece tecrübeli ve bilgili Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya dan bilgi aldık.Kendisi bize estetik diş tedavileri için diş eti renginin önemini anlattı. Diş eti renkelnmelerinde uyguladığı tedavilerden örnekler verdi. Diş kaplaması yapıldıktan sonra diş etlerinde morarma ve diş eti kanaması sorunu yaşayan birçok insan vardır. Bu durum kaderiniz değildir. Günümüzde zirkonyum diş kaplamaları ile bu sorunun çözümü mümkündür.
Porselen altındaki metal, çoğu zaman koyu metal rengini diş etlerine yansıtır. Diş etinde dişin diş eti ile birleştiği yerde koyu bir renk oluşur.
Kaplama diş kenarları diş etine baskı yapıyorsa ilk başta diş etinde beyazlama olur.
Sonra kan dolaşımı bozulan diş etinde kanama başlar ve ardından diş eti iltahaplanır.
Diş eti parlak kırmızı bir renk alır.
Sabahları ağızda kötü …

ZİRKONYUM DİŞ YORUMLAR VE YAPTIRAN ÜNLÜLER

Beğenilen bir insan olmak  içgüdüsel bir davranıştır. İnsan olduğunu beğenilmek için ne gerekiyorsa yapar. Çünkü beğenilen bir insan toplumda kendisini kabul ettirebilir. Bu sayede hem iş yaşantısında hem de özel yaşantısında istediği yaşam standardını yakalayabilecektir. Beğenilmek sadece iyi huylu olmak ile maalesef mümkün olamamaktadır. Kişinin davranışları toplumda yer edilmesini sağlasa da özellikle ilk görünüm anında estetik  ve estetik diş görüntüsü yüzündeki simetri ve dişlerinin rengi olumlu bir fikir oluşması için büyük oranda katkı sağlar. Bu durumu bilimsel araştırmalar ile de kanıtlanmış olan uzmanlar Özellikle insan vücudunda kabul edilebilir bir simetri olması gerektiğini söylemektedir. Dişler sadece yemek yemek için değil dudak ve yanak dokularını desteklemek ve aynı zamanda konuşma sırasında seslerini doğru çıkarabilmek için fonksiyon sağlarlar. Dişlerin kaybedilmesinin önemli sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açtığını biliyoruz. Diş eti hastalıkları da ağız koku…