İMPLANT DİŞ VİDALI DİŞ EKME DİŞ

zirkonyum
diş hekimliğinde devrim

ESTETİK RESTORATİF UYGULAMALAR
Estetiğin insan hayatındaki öneminin artması ile birlikte, dişhekimlerine estetik
şikayetler ile gelen hasta sayısında önemli bir artış olmuştur. Restorasyon ile dişin
fonksiyonları rehabilite edilirken, ısırma, çiğneme ve fonasyon fonksiyonları kadar, estetik
görüntü de ön plana çıkmıştır. Hatta bazı durumlarda sorunun kaynağı estetik olup, yalnızca
bunun rehabilitasyonu gerekmektedir. Bu nedenle restoratif tedavi planlarında dişeti
sağlığının da devam ettirilmesinin yanında, seçilen materyalin optik özelliklerinin diş
dokularına benzemesi, restorasyon yüzey pürüzlülüğünün en aza indirgenip diş minesine
benzer duruma getirilmesi de ayrı bir önem taşımaktadır. Son yıllarda estetik problemlerle
dişhekimlerine başvuran hastaların şikayetleri:
• Renklenme
• Dişeti çekilmeleri
•Kırık veya aşırı kuron harabiyeti
• Aşınma
• Çapraşıklık veya lokalize diş rotasyonları
• Hipoplazik defektler
• Diastema
• Küçük lateraller (kama lateraller)
• Beans (açık kapanış)
• Orta hat kayması
Günümüzde dişhekimleri ön diş restorasyonları için birçok tedavi seçeneğine sahiptir.
Öncelikle estetik problemin objektif olarak belirlenmesi ve çözüm yollarının sunulması
gerekmektedir. Tedavi öncesi hastanın detaylı muayenesi önemlidir. Periodontal sağlık, çürük
sıklığı, oklüzyon, yüz estetiği (fasiyal profil, dentofasiyal görünüm), olası ortodontik tedavi
gereksinimleri incelenmeli, hastanın beklentileri, restorasyonun beklenen dayanma süresi ve
maliyeti gözönüne alınmalıdır. Radyografiler, tanı modelleri, fotoğraflar veya bilgisayar
görüntüleme programları kullanılarak teşhis ve tedavi planlaması yapılmalıdır.
Estetik muayene ve tedavi planlaması sırasında hastanın gerçek beklentisi kesin olarak
belirlenmelidir. Hastanın önceliğinin, fonksiyon, estetik veya maliyet mi olduğu saptanmalı,
tedavi seçenekleri sunulmalı, tedavi süresi ve işlemin invazivliği hakkında bilgi verilmeli,
olgunun durumuna göre en az invaziv olandan başlayarak en uygun teknik seçilmelidir.
Tedavi seçeneklerini en az invaziv olandan başlayarak sıralayacak olursak;
a) Kozmetik konturlama
b) Mikroabrazyon
c) Direkt Kompozit Vener
d) İndirekt Kompozit Vener
e) Porselen Vener
1.Kozmetik Konturlama :
Daha düzgün bir görünütü yaratmak amacıyla doğal dişlerin sarı veya beyaz kuşak
elmas frezler veya disklerle şekillendirilmesidir. Bu tedavi yöntemi minenin şekillendirilmesi,
kesici kenarların düzeltilmesi, kesici köşelerin yuvarlatılması, küçük kırılma ve kopmalarda,
oklüzyon düzlemini aşan uzamış dişlerin şekillendirilmesinde, aşınarak kare şeklini alan
dişlere yeniden form verilmesinde kullanılan bir yöntemdir.
2.Mikroabrazyon :
Croll ve ark.’nın tanımladığına göre minenin mikroabrazyonu, izole edilmiş diş
yüzeyinde hidroklorik asit ve silikon karbid içeren ‘‘Prema patı’’ kullanarak renklenmiş
mine yüzeyinden az miktarda madde kaldırılmasıdır. Bu teknik renklenmenin derecesine ve
derinliğine bağlı olarak ağartma tedavileri ile kombine edilebilir veya kompozit
restorasyonlarla birlikte kullanılabilir. Özellikle genç hastalarda görülen florozise bağlı
yüzeysel nokta veya kahverengi renklenmelerde endikedir.

Yorumlar