SİLİKON ANAHTAR MODEL İLE ESTETİK DİŞ

Estetik diş hekimliğinde kullandığımız bir yöntem olan silikon anahtar yöntemi.

Silikon anahtar model yöntemi kullanılarak kırık dişler tamir edilebilir, diastemalar
kapatılabilir ve şekil bozukluğu olan dişler normal formlarına restore edilebilir. Konu ile ilgili uzun yıllar tecrübe edinmiş ve başarılı çalışmaları ile tanıdığımız İstanbul Küçükçekmece Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya dan bilgi aldık. diğer yazılarına www.drsertac.net  veya www.drsertac.com  sitesinden ulaşabilirsiniz. Uygulanan yöntem hepsinde aynıdır.
1. Öncelikle koyu renkli veya kullanmadığımız bir kompozit yardımıyla, dişe herhangi bir işlem
yapmadan dişe olması gereken formu vermeye çalışmalıyız. Önemli olan üst
şeklin verilmesi değil, iç ve uçboyutunun doğru olarak ayarlanmasıdır.
Kompozit kitlesi 5 sn ışık verilerek polimerize edilir. Daha fazla polimerize edersek ölçü
aşamasından sonra çıkarılması çok zor olacaktır.
2. Sadece tamir ettiğimiz bölge ve 1-2 komşu dişi içine alacak şekilde silikon esaslı bir
ölçü maddesi ile dişlerin insizallerine taşırmadan bölgenin ölçüsü alınır.
3. Yapılan kompozit restorasyon sond ile dişten çıkarılır. Dişin rengi tespit edilir. Dentin
rengi dişin kolesinden, mine rengi ise dişin insizalinden tespit edilir. Restore edilecek
bölgeye tercihen rubber dam, yoksa kolelere ip yerleştirilerek dişte gereken
preparasyonlar ve bizotaj işlemleri yapılır.
ESTETİK DİŞ
4. Çalışma mine dokusunda kaldıysa, total-etch bir adeziv sistem kullanmamız
restorasyonun dişe daha kuvvetli bağlanmasını sağlayacaktır. Eğer dentin dokusuna
ulaşmışsak, self-etch bir adeziv sistemin kullanılması daha az hassasiyet yaratacaktır.
5. Adeziv uygulaması sonrasında ölçü ağızda prova edilir.
6. Ölçünün içine, dişin en palatinalde yer alan tabakası olan ‘mine’ rengindeki kompozit
rezin genişçe yerleştirilir. Ölçü ağız içinde konumlandırılır ve vestibülden kompozit parçasının polimerizasyonu sağlanır.
7. Fonksiyonu biten silikon ölçü çıkarılıp atılır. Artık dişin palatinali oluşmuştur ve ‘dentin’
rengindeki kompozit ile dentin dokusu ve mamelonlar işlenebilir.
8. Hastanın ve dişin yaşına göre mamelonlara şekil verilir ve polimerize edilir. En son
dentin tabakasında efekt veya renk vermek gerekiyorsa bunlar ‘tint’lerle verilir ve mine
tabakasına geçilir.
9. Dişin en dış yüzeyinde yer alan mine dokusu yine ‘mine’ rengi ile verilir. Komşu dişin
insizal bölgesinde şeffaflık varsa, restore edilen dişin insizaline de ‘translusent’ renkte bir
kompozit ile efekt verilir.
10. Ara yüzler strip şeklindeki zımparalarla düzeltilir. Dişin kaba düzeltmesi sarı/beyaz kuşak
elmas frezlerle yapılırken, farklı kalınlıklardaki diklerle konturlama yapılır.
11. Dişin cilalanmasında; polisaj pastalarından, silikonla veya elmasla kaplı uçlardan
yararlanabiliriz.

ZİRKONYUM DİŞ KAPLMA İLE ESTETİK

Diğer yöntemler ile başarılı bir tedavi elde edilemeyeceği düşünüldüğünde zirkonyum kaplama kurtarıcıdır. Birçok vakada son derece başarılı estetik diş görünümü başarı ile sağlanır. Önemli avantajlarından bazılar

  1. Diş renginde altyapı
  2. Biyolojik uyum
  3. Diş eti morarması olmaması
  4. Diş eti çekilmesi olmaması
  5. Isı iletkenliği diş ile yaındır
  6. Renk başarısı
  7. Alerji yapmaması
gibi bir çok önemli artısı vardır. Zirkonyum diş fiyatları ile porselen diş fiyatları incelendiğinde zirkonyum kaplama fiyatı daha yüksektir. Malzeme fiyatı ve yatırım gerektirmesi zir
konyum fiyatları için yüksek olma nedenidir. Daha fazla ücret ödense de zirkonyum kaplama yapıldıktan sonra sorun yaşanmaması ve uzun yıllar sağlıklı kullanılması ödenen fiyatın karşılığını almanızı sağlar.
Yandaki resimde 4 yıl önce yaptığımız üst çene estetik zirkonyum ön diş kaplaması görünüyor. Diş eti uyumu çok başarılı. doğal diş görüntüsü veren zirkonyum altyapı metal ile farkını ortaya koyuyor. Sadece malzeme ile değil diş teknisyeninin yeteneği, becerisi ve kullandığı malzeme ile de ilgili olan bu uygulamada başarı için bir miktar fazla para ödemek gerekiyor.

Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya www.drsertac.com