Ayrık diş arasını kapatmak

Diastema kapatma.Ayrık diş arasını kapatmak

ayrık diş kapatma
AYRIK DİŞ KAPATILMADAN ÖNCE
Bu ayrık diş biraz sonra düzelecek ve aralık kaybolacak.
Kompozit ışınlı diş dolgusu özel uygulama ile ayrık dişin artık rahatsız etmeyecek seviyede estetik hale gelmesi

ayrık diş kapatılması
AYRIK DİŞ KAPATILMASI SONRA

Posted by Picasa