Cam fiber diş

Cam fiber diş nedir?

Cam fiber ile güçlendirilmiş rezin bağlı kompozit (FRC) köprülerin geleneksel metal altyapılı rezin bağlı köprülerden daha yüksek başarı oranına sahip olduğu açıklandı.
Cam fiber ile güçlendirilmiş kompozit köprüler gerektiğinde kolaylıkla tamir edilebilir veya tüm retorasyon üzerinde değişiklik yapılabilir.
Cam fiber uygulamalarında minimal düzeyde invaziv yöntemler kullanılabilir.
Ayrıca, Cam Fiber uygulamaları: ekonomiktir, zamandan tasarruf sağlar, mükemmel estetik sonuçlar elde edilebilir ve metal içermez.

Prof. Pekka Vallittu’ya göre, “Cam Fiber ile güçlendirilmiş köprüler sabit parsiyel protezler için geleneksel metal altyapılı köprüler veya implant destekli köprülerden daha ekonomik tedavi seçenekleri sunmaktadır. Bu Cam fiberlerin hem hastalar, hem de dişhekimleri için sağladığı önemli bir avantajıdır”. “Ayrıca, Stick Fiber ile güçlendirilmiş kompozitler ile köprümüzü hastamızın ihtiyaçlarına göre uyumlandırabiliriz. Köprü restorasyonu dişe iyi biçimde bağlanabildiğinden dolayı bu yöntem sağlıklı dokuları korumaktadır ve pratiktir.”
Prof. Vallittu, “Günümüzde cam fiber ile güçlendirilmiş restorasyonların uzun vadede kullanılamayacağını gösteren hiçbir kanıt mevcut değildir. Cam fiber ile güçlendirilmiş kompozit restorasyonlar ile en azından geleneksel köprüler için beklenen ihtiyacı gelecekte çok uzun bir tarihe kadar erteleyebiliriz.” şeklinde devam etmektedir.
Prof. Pekka Vallittu ve ekibi tarafından yürütülen bu çalışmada, toplam 29 FRC (Stick™, Stick Tech Ltd.) köprü hazırlanmış ve 63 aya varan (5.25 yıl) bir süre ile hasta üzerinde takip edilmiştir. Bu FRC köprüler alt veya üst çenede bir ila üç diş eksikliğini gidermek için laboratuvarda hazırlanmış idi. Devamlı tek doğrultulu cam fiber kullanılarak bağlayıcı kanatlar, inlayler, tüm kuronlar veya bunların kombinasyonlarını içeren köprü altyapıları hazırlandı. Takip periyodu sonrasında restorasyonların toplam ağızda kalabilme oranı %75 idi (Kaplan-Meier survival probability). 29 altyapının ikisi kırılmaya uğradı, üç tanesi ise bağlandığı yüzeyden ayrıldı. Yüzeyden ayrılan altyapılar ağızda başarı ile tamir edilerek toplam fonksiyonel ağızda kalabilme oranını %93’ e yükseltti.

Klinik açıdan bu sonuçlara göre:Köprü restorasyonu içerisine çeşitli bağlayıcı elemanlar (inlayler, kuronlar, yüzey tutunması için kanatlar) dahil edilebilir