Dis beyazlatma fiyat

Diş lekelenmelerinin oluşmasının pekçok nedeni vardır.Bazı ilaçlar,diş travması,kök kanal dolguları,yiyecek ve içecekler zamanla dişlerde renkleşmeye neden olmaktadır.Bazı renkleşmeler yüzeyselken bazıları içseldir.Her iki tip renkleşme de bir diş hekimi tarafından etkin şekilde giderilebilir.Profesyonel diş beyazlatma, dişlerdeki renkleşmeleri güvenle gidermek için kullanılabilecek en iyi seçenektir.

Beyazlatma nasıl etki etmektedir?

Beyazlatma işlemi,"karbomit peroksit ve hidrojen peroksitin mine ve dentinden serbestçe geçerek dişin tüm kısımlarına yayılması ile gerçekleşir. " Bu peroksitler oksijen radikallerine yıkılırlar ve mine prizmalarından geçerek diş renkleşmesine neden olan renkli molekülleri parçalarlar.Bu işlemle dişin yapısı değişmez, dişin iç rengi basitçe daha açık hale gelir.

"Ağartma ajanları küçük moleküllere parçalanırlar ve tüm yönlerde ilerlerler böylece dişin tamamı ağartma ajanı ile kaplanmasa bile tüm dişler beyazlar"

Sayısız çalışma peroksitlerin diş beyazlatmadaki etkinliğini kanıtlamıştır.Mine,denti,n,var olan dolgular ve bağlayıcı ajanlar; beyazlatıcı ajandan etkilenmez veya zarar görmez.

Beyazlatma Bondinglerin Tutuculuğunu Etkiler mi?

Her nekadar ağartma ajanları dişe büyük bir oranda oksijen salınımı yapsa da var olan bondingleri zayıflatmaz.

Eğer bir diş beyazlatıldıktan sonra bonding kullanılacaksa dişteki yüksek oksijen konsantrasyonu rezinlerin polimerizasyonunu etkilediğinden 7-10 gün kadar beyazlatma işleminden sonra beklenmelidir.

Tedavinin Kalıcılığı Ne Kadardır?

Ağartmanın sonuçları oldukça kalıcıdır.Ancak hastanın beslenme ve yaşam alışkanlıklarına bağlı olarak ağartma periyodik olarak tekrar edilebilir.Ağartma ajanları güvenli maddelerdir.dolayısıyla beyazlatma işleminin tekrarları dişhekimini veya hastayı tedirgin etmesi yersizdir.Ortalama 1-3 yıl kalıcıdır.Yılda 1 tekrar önerilebilir.

Ağartma Diş Hassasiyetine Neden Olur mu?

Diş hassasiyeti ağartmanın yaygın bir yan etkisidir.Bu hassasiyet geçicidir ve tedavi tamamlandıktan sonra kaybolmaktadır.Ancak, Opalecenece Ürünleri hassasiyet giderici PH (Potasyum Nitrat ve Flor ) içermektedir.Araştırmalar göstermiştir ki "potasyum nitrat tıpkı hidrojen peroksit gibi mineden dentine oradan da pulpaya geçebilmektedir.Florid temelde tübül kapatıcı, delikleri örtücü ve hassasiyete neden olan sıvı akışını yavaşlatıcı olarak rol alır.Potasyum nitrat daha çok bir analjezik veya anestezik gibi sinirlerin ağrı döngüsünde depolarize olduktan sonra depolarize hale dönüşmesini sağlar.Böylece iki mekanizma söz konusudur;ilki sıvı akışına diğeri direk sinirlere etki etmektedir."

Ağartma Diş Minesini Güçsüzleştirmek Gibi Problemlere Neden Olur mu?

AADR (American Association Of Dental Research) da Opalecence PH ürün grubunun sunumundaki bulgular, Opalecence PH ile beyazlatmanın gerçekte hassasiyeti azalttığını, çürük önleyici faydalar sağladığını, mine sertliğini arttırdığını ve tüm minenin sağlığını iyileştirdiğini göstermiştir.