Zirkonyum baglantı direnci.

Zikonya ile veneer seramikleri arasındaki bağlantı direncinin araştırıldığı çalışmalarda, bağlantı yüzeyinin dayanıklılığın esas malzemelerin sahip oldukları dayanıklılıktan daha düşük olması nedeniyle, veneer seramiğin ufalanması veya delaminasyonunun sık görüldüğü saptanmış, bu problemin önüne geçilebilmesi için kullanılan malzemelerin mekanik özelliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra veneer-altyapı kompozisyonunun da mekanik özelliklerinin geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. (Studart ve ark. 2007, Aboushelib ve ark. 2006)