zirkonyum oksit altyapılar üzerine tabakalama tekniği ile ya da preslenebilen veneer seramikleri uygulanmaktadır


Tam seramik sistemler estetik, biyouyumluluk ve renk stabilitesi gibi avantajlara sahiptir. Yüksek mekanik dayanıklılık gösteren zirkonyum esaslı seramikler, tam seramiklerin güvenilirliğini arttırmıştır. Şu andaki üretim metodları zirkonyum esaslı altyapıları gerçek diş kadar translusens yapamamaktadır. Restorasyonların estetiğini arttırmak için zirkonyum oksit altyapılar üzerine tabakalama tekniği ile ya da preslenebilen veneer seramikleri uygulanmaktadır. Zirkonya altyapılar kırık oluşmuna karşı oldukça dirençlidir; fakat veneer seramiğinin kırılması ve tabakalar halinde altyapıdan ayrılması halen problem olmaya devam etmektedir. Bu nedenle yaptığımız çalışmanın amacı; zirkonyum altyapılar üzerine değişik yapım teknikleri ile uygulanan veneer seramiklerinin makaslama ve mikrogerilim bağlantı direncini incelemek ve renklendirilmiş zirkonya ile yüzey işlemlerinin bu bağlantıya olan etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada, makaslama testi için 80, mikrogerilim testi için 160 adet Vita YZ Cubes zirkonya örnek hazırlandı. Test gruplarının yarısı Vita YZ Colour Liquid renk solüsyonu içerisinde 2 dakika bekletildi. Yüzey işlemi olarak kumlama ve silika kaplama (Rocatec Juniour, 3M ESPE) uygulandı. Her gruptaki örneklerin yarısı Vita VM9 tabaka seramiği ya da Vita PM9 pres seramiği ile kaplandı. Örneklerin hazırlanmasının ardından zirkonya ile veneer sermaikleri arasındaki makaslama bağlantı direncinin incelenmesi için Universal Testing Machine, mikrogerilim bağlantı direncinin değerlendirilmesi için
Microtensile Tester cihazları kullanıldı. Her iki test metodundan elde edilen sonuçlara göre; Vita PM9 pres seramik, Vita VM9 tabaka seramiğe kıyasla daha yüksek bağlantı değerleri sergilerken, renkli zirkonyada elde edilen bağlantı direncinin beyaz zirkonyaya kıyasla daha düşük olduğu ve yüzey işlemlerinden silika kaplamanın kumlamaya kıyasla bağlantı direncini arttrıcı etki sergilediği gözlendi.