Estetik diş tedavileri

Günümüz dişhekimligınde hem malzeme hem de teknolojik
alandaki hızlı ilerlemeler sayesinde hekimler anık çok daha
fazla tedavi seçeneği sunma şansma sahiptir. Bugün dişhekimligi pratiğinde ihtiyaç duyulan interdisipliner yaklaşım, hem hastaların elde edeceği yararlan artırmak ve hem de hekimlerin hay allerini kısıtlamadan gerçekleştirebilmesi adına dişhekimliğinin tüm alanlanndaki bilgi, beceri ve tecrübelerini entegre
etmeyi öngörür. Restoratif dişhekimliğinin agız sağlığını iyileştirilek, iyi bir oklüzal fonksiyon temin etmek ve ideal bir oluşturmak gibi hedefleri vardır. Bazı hastalarda, dişlere
maLpozisyonlar nedeniyle bu hedeflere ulaşmak çok güçtür.
Çapraşıklıklar, uzamış dişler veya bruksizm on dişlerde dikey aşınmaya neden olurlar.