Zirkonyum diş kaplama

Zirkonyum Diş Kaplama Porselen diş

zirkonyum diş kaplama porselen
Zirkonyum diş kaplama
Diş hekimliğinde, zirkonyum kullanımı sağlamlığı ve korozyona direncinden dolayı gündeme gelmiştir İmplant ve komponentleri, post malzemesi olarak, ortodontik braketlerde, kompozit malzemesi olarak, kuron ve köprü materyali olarak kullanılmaktadır Son zamanların gözde malzemesi üzerinde birtakım kavram karmaşaları yaşanmakta olduğu, zirkonyum minerali ile onun metal formu ve metal oksitinden elde edilen seramiğin, çok farklı özelliklere sahip olmalarına rağmen aynı malzeme gibi algılandığı görülmektedir Bu çalışmanın amacı zirkonyum ve oksitinden elde edilen seramiklerin dişhekimliğindeki güncel kullanım biçimlerine değinerek kavramlara açıklık getirmektir Çalışmanın birinci bölümünde kuron-köprü protezlerindeki kullanımı ele alınacaktır

Kullanım Alanları
 Zirkonyum metali korozyona dayanıklılığı ve nötron absorplama özelliğinin az olması nedeniyle nükleer reaktörlerin yapı malzemesi olarak,
 Yanıcı özelliğinden dolayı askeriyede,
 ZrO2, erime noktasının yüksek olması nedeniyle ateşe dayanıklı malzemelerin yapımında, cam ve seramik endüstrisinde
 Düşük sıcaklıklara süperiletken özelliği nedeniyle zirkonyum-niobyum alaşımları süperiletken mıknatısların yapımında,
 Korozyona dayanıklılığı nedeniyle bir çok aletin yapımında kullanılmaktadır
Zirkonya Seramiğin Dişhekimliğinde Kullanımı
Zirkonya, yüksek gerilme direncine sahip olması, dokudostu olması, gren çapının düşük olması sayesinde dişhekimliğinde seramik formunda implant ve abutment materyali, sabit restorasyonlarda (kuron-köprü, laminate, inlay-onlay) core materyali, post-core materyali ve ortodontik braket olarak kullanılmaya başlanmıştır ZrO2 seramiklerinin kullanıma girmesi, bilgisayar-destekli dizayn (Computer-aided design; CAD) ve bilgisayar-destekli üretim (computer-aided manufacturing; CAM) teknolojisinin gelişmesi ile paralellik göstermiştir

CAD/CAM Teknolojisi
CAD/CAM teknolojisi, bilgisayar ile veri toplayarak, dizayn ve çok çeşitli ürünlerin yapımında kullanılmaktadır CAD/CAM sistemleri çok uzun yıllardır endüstride kullanılmalarına karşın dişhekimliğinde yer almaları 1980’lerin başına tarihlenmektedir CAD/CAM kullanımını dişhekimliğine sokma çabalarının öncüleri 1970’lerde ABD’de Bruce Altschuler, Fransa’da Francois Duret, ve İsviçre’de Werner Mormann ile Marco Brandestini olmuşlardır
Young ve Altschuler 1977’de ilk ağız-içi optik grid-yüzey tarama sistemini geliştirdiler1 1984’te, Duret başlangıçta kendi adı ile anılan, sonraları Sopha Bioconcept System (Los Angeles, CA) olarak piyasaya sunulan tek diş restorasyonu üretme kapasiteli CAD/CAM sistemini geliştirmiştir Ancak pahalı oluşu ve detaylarından ötürü bu sistem başarılı olmamıştır Dişhekimliğinde yerleşik olarak kullanılan ilk CAD/CAM sistemi ise Mormann and Brandestini tarafından geliştirilen CEREC (Sirona Dental Systems) olmuştur

Günümüz CAD/CAM teknolojilerine yön veren standart, Amerikan Dental Derneği (ADA)’nin “diş restorasyonlarının destek dişe 50µm siman aralığı hassasiyetinde uyum göstermesi” kuralıdır2 Bu standart sebebi ile üretici firmalar çok hassas veri toplama ve freze teknikleri geliştirmek zorunda kalmışlardır Yapılan araştırmalar bir çok CAD/CAM sistemi için yüksek hassasiyet ile 100µm’den az kenar açıklığı saptamışlardır21-23,25,26
Son 20 yılda yapılan ilerlemeler ile günümüz CAD/CAM teknolojilerinde prepare edilen dişlerden kamera, kontak dijitalizasyon ve lazer tarama 3-boyutlu veri toplama yöntemleri; frezeleme teknolojisinde konvansiyonel frezlerin yerini çok çeşitli elmas frezlerin almasıyla kazanılan hassasiyet; aluminyum oksit (Al2O3, alumina) ve ZrO2 seramiklerinde yapılan fiziksel direnç artışı ve frezelenebilme gibi gelişmeler kaydedilmiştir Bu ilerlemelerin CAD/CAM sistemlerine entegre edilmesiyle CEREC 3D ve inLab; DCS Precident (Popp Dental Laboratory); Procera (Nobel Biocare); Lava (3M ESPE); Cercon Zirconia (DENTSPLY Ceramco/ DeguDent); Everest (Kavo Dental); Denzir (Decim, Sweden); DentaCad (Hint-ELS Canada Inc); Evolution D4D (D4D Technologies) ; ZenoTec (Wieland) gibi önde gelen ticari markalar doğmuştur

CAD/CAM için Zirkonya Materyalleri

Zirkonya, seramikler arasında üzerinde en çok çalışma yapılmış olan metal oksitidir Seramik bir veya birden fazla metal oksitinin, metal olmayan element ile birleşmesi ve sinterlenmesi (katılaştırılması) sonucu oluşan inorganik bileşiktir Bileşiminde değişik türde silikatlar, alüminatlar, su ve bir miktar metal oksitler ile alkali ve toprak alkali bileşikler bulunan bir malzemedir Dişhekimliğinde üç tür seramik kullanılmaktadır: polikristalin, cam-infiltre ve cam-seramikler Alumina ve zirkonya halen mevcut iki polikristalin seramiktir Bunlara Titanyum oksitin de katılımı ile yeni kompozit seramikler üzerine çalışmalar sürdürülmektedir
Zirkonya içersinde zirkonda olduğu gibi her zaman az miktarda hafnium elementi de bulunur Zirkonyanın saf hali oda ısısında monolitik kristal yapısındadır ve artan ısılarda tetragonal yapıdan kübik yapıya kadar değişimler gösterir Kübik kristalin formu olan “kübik zirkonya” (CZ) elmas görünümündedir ve mücevheratlarda kullanılır (bu sektörde yanlış bir şekilde “zirkon” olarak adlandırılmaktadır, oysa kimyada zirkon, zirkonyum silikatları- ZrSiO4 betimleyen terimdir) Tetragonal ve kübik fazlarının stabilizasyonu (kararlılığı) için magnezyum oksit (MgO), itrium oksit (Y2O3), kalsiyum oksit (CaO) gibi oksitlerin katılması gereklidir Tetragonal zirkonya polikristali (TZP) itrium ile muamele edildiğinde Y-TZP (Yttrium Stabilized Tetragonal Pollycristalline Zirconia) elde edilir Üretim sırasında ısı artışı ile kararlılık hali (stabilizasyon) elde edilir Bu sırada monokristal fazdan yani ham zirkonya (green zirconia)’dan (NB:birçok firma prospektüsünde ham zirkonya yanlış olarak yeşil zirkonya şeklinde tercüme edilmiştir) tetragonal faza geçiş gerçekleşir Sinterizasyon teknikleri HIP (Hot Isostatik Pressing) ve non-HIP olarak ayrılırlar Tam olarak sinterlenmiş zirkonyanın frezelenmesi sertliğinden ötürü güç ve bir ünit restorasyon için 3 saat gibi uzun süreleri gerektirdiğinden, tam sinterleme yerine önsinterleme veya kısmi sinterleme (PSZ, Partially Stabilized Zirconia) işlemi uygulanan bloklar kullanılmaktadır Isının düşmesi ile tekrar monolitik konfigürasyona dönüş eğilimi başlar ve dolayısı ile kararlılık halinin azalmasına, fiziksel dayanıklılık özelliklerinin kaybedilerek daha kırılgan bir yapıya dönüşmesine ve tekrar genleşmesine (hacim artışı) yol açar ki bu da dişhekimliğinde kullanımındaki zorluklardan birisidir Ayrıca, okluzal kuvvetler altında tetragonal fazdan monolitik faza kayış %3-4 oranlarında genleşmeye ve kırıklara neden olur Ancak oluşan gerilmeler aynı zamanda kırıkların daha fazla ilerlemesine de engel olurlar Bu fenomene “akıllı değişim” denir ve bu nedenle ZrO2 seramikleri “akıllı seramik” olarak adlandırılır
CAD/CAM sistemleri sinterlenmiş alumina veya zirkonya seramik blokları kullanırlar Bu amaçla üretilmiş çok çeşitli seramik ürünleri dental pazarda yer almaktadırlar (tablo) Başlangıçta CAD/CAM restorasyonlar için Dicor (Dentsply Caulk) ve Vita Mark II (VITA Zahnfabrik) gibi tornalanabilen/frezelenebilen cam-seramikleri kullanılmıştır Bu malzemeler monokromatik olma dezavantajına rağmen yüksek estetik, dokudostluğu, renk kararlılığı, düşük ısı iletkenliği ve aşınmaya karşı dirençleri sebebi3 ile inlay,4,5 onlay,5 laminat,6 ve kuronlarda7 başarı ile kullanılmışlardır Ancak Dicor and Vita Mark II posterior restorasyonlarda okluzal kuvvetlere karşı yeterli dirençte olmadıklarından Al2O3 ve ZrO2 seramikleri geliştirilmiştir 8
ZrO2 çekirdekleri felspatik düşük-ısı porseleni ile kaplanırlar Bu porselenlerin termal genleşme katsayılarının (coefficient of thermal expansion, CTE) zirkonya ile uyumlu olması gereklidir Diş preparasyonu yeterli derinlikte yapılmaz ise opak görüntü verebilir Klinikte ağıziçi adaptasyon için aşındırma gerektiğinde mutlaka irrigasyon ile soğutma yapılmalıdır Aksi halde ısı artışı monokristalin faza dönüş eğilimi ve yapısal dirençte azalmaya yol açar Al2O3 veya ZrO2 seramikleri konvansiyonel ya da resin simanlar ile simante edilebilirler Resin simanlarda zirkonyanın kimyasal ve yapısal yüzey karakterinden ötürü lösit seramiklerde olduğu gibi asitleme yapılamaz Al2O3 kumlama ile iç yüzeylerin retansiyonunda artış olduğu bildirilmiştir13 Silan uygulamalarının da Procera Alumina ve Zirconia sistemlerinde başarılı sonuçları bildirilmiştir14,15
CAD/CAM sistemleri titanium gibi metallerin ve alaşımlarının da frezelenmesinde kullanılabilmektedir16 Bu teknikle ağız-dışı maksillofasiyal protez komponentleri de üretilebilmektedir17-20
Başlıca CAD/CAM, Zirconia Seramik ve ZrO2 uyumlu Porselen Sistemleri

CAD/CAM sistemlerini öncelikle laboratuar ve klinik sistemler olarak ikiye ayırabiliriz Bunlar içersinde CEREC her iki kullanımıda gerçekteştiren tek sistemdir Evolution D4D benzer bir klinik sistemdir Laboratuarda kullanılan CAD/CAM sistemlerinin başlıcaları DCS Precident, Procera, CEREC inLab ve Lava’dır Cercon sadece CAM yapabilen bir laboratuar sistemidir Bu bölümde bir bütünlük oluşturan CAD/CAM ile zirconia seramikleri ve bunlara uyumluluk gösteren porselenlerden oluşan sistemlerin başlıcalarının özellikleri anlatılacaktır Konu incelenirken her porselenin seramik olduğu, ama her seramiğin porselen olmadığı unutulmamalıdır
CEREC, CEREC2 ve CEREC3 sistemlerinde prepare edilen dişlerin görüntüsü “couple charged device” (CCD) kamerası ile taranarak sanal ortamda 3-boyutlu görüntü elde edilir Daha sonra restorasyon dizayn edilerek frezelenir Son jenerasyon CEREC 3D yazılımı ile prepare edilen dişlerin görüntüsü uzakta bulunan bir laboratuara aktarılarak çok üniteli köprü çalışmaları daha hızlı bir biçimde bitirilmektedir CEREC inLab ise lazer ile taranmış veya dijital görüntüleri işleyebilen bir laboratuar sistemidir Bu sistemde VITA In-Ceram blokları çalışılmaktadır Alt-yapı bitirildikten sonra modelde kontrol edilir ve sonrasında cam infiltre edilerek porselen çalışması yapılır CEREC 2 ve 3D sistemlerini kıyaslayan bir çalışmada marjinal adaptasyon açısından CEREC 3D (475 ± 195µm), CEREC 2 (970 ± 338µm) ye nazaran istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha iyi olarak saptanmıştır21
VITA In-Ceram ZIRCONIA (VITA Zahnfabrik), ZrO2 kristallerini kullanan ve posterior bölgede üç üyeli restorasyonların yapımına müsaade eden ilk seramik sistemidir27,28 Adında geçmesine rağmen polikristalin zirkonya değil, cam-infiltre seramiktir Ancak piyasaya ilk çıkan In-Ceram ürünlerine kıyasla % 35 oranında kısmi olarak stabilize edilmiş ZrO2 kristalleri içermektedir VITA’nın son geliştirdiği zirkonya ise VITA YZ Zirconia Block adını alır In-Ceram ZIRCONIA yüksek mekanik özelliklere sahiptir ve ZrO2 kristallerinin seramiğin yapısında var olan mikro çatlakların büyüyerek kırıklara yok açmalarını önleyecek bir çalışma mekanizması vardır InCeram zirkonyumda kristalin fazın % 69'u Al2O3’ten oluşur Geriye kalan kısım ZrO2’tir Cam fazın tüm kütleye oranıysa % 20-25'tir Yapım aşamasında zirkonyum kristalleri tetragonal fazdan monolitik faza geçerler ve sonucunda % 3-5'lik bir genleşme meydana gelir Genleşme, materyal üzerinde baskı kuvveti oluşturarak hem çatlakların ilerlemesini hem de yeni çatlakların oluşmasını önleyici bir görev yapar Bükülme dayanımı 600±30MPa civarındadır, termal genleşme katsayısı 7,7±0,1*10-6 dır29 Bu seramiklerin CAD/CAM olmaksızın kullanımı ekonomik olmamaktadır Örneğin direnç ve klinik performans açısından olumlu sonuçları bulunan9,10,11 konvansiyonel In-Ceram seramiğinin yapım süresi 14 saati bulmaktadır12 Oysa ZrO2 bloklarının frezelenmesi ile bu süre 20 dakikaya düşmekte ve cam infiltrasyon süresi 4 saatten 40 dakikaya inmektedir Cerec inLab üretim zamanını %90 düşürmektedir VITA VM® 7, CTE’i 7 olan ince partiküllü porselendir Vita In-Ceram Alumina, Spinell ve Zirconia, Procera's All-Ceram ve SDI's Wol-Ceram copings ile uyumludur Son olarak Y-TZP için geliştirilen VITA VM®9 (CTE 105) VITA In-Ceram YZ Cubes for CEREC® ve diğer zirkonyaların bir çoğu ile uyumludur VITA YZ ve VITA VM9’ın birlikte kullanımı ile dayanıklılık, estetik açılardan birbirini tamamlayan InVizion™ sistemi oluşur

DCS PRECIDENT® sistemi Preciscan lazer tarayıcısı ve Precimill CAM frezeleme cıhazından oluşur Dentform yazılımı otomatik olarak altyapı dizaynını yapar Aynı anda 14 destek ve 30 üyeye kadar çalışma yapılabilir Bu sistemde porselen, cam seramik, In-Ceram, yoğun zirkonya, metaller ve fiber-destekli kompozitler çalışılabilir DCS, titanium blokları ve yoğun sinterlenmiş ZrO2 çalışabilen ender sistemlerdendir DCS Precident sistemi ile yapılan in vitro çalışmada alumina ve zirkonya 3, 4 ve 5 üyeli sabit köprülerin marjinal adaptasyonları kıyaslanmıştır 60µm and 70µm aralığındaki uyumsuzluklar incelendiğinde sistemin 100µm’den az siman aralığı kriterine uyduğu saptanmıştır 22 Diğer bir çalışmada DCS sistemi titanyum koping imalinde marjinal adaptasyon açısından değerlendirilmiştir Ortalama tek kuronların kenar uyumu 212±146µm ile 816±251µm arasında değişmiştir Tüm kuronlar için ortalama kenar uyumu ise 470±315µm olarak saptanmıştır16 DC-ZIRKON® Y-TPZ ön-sinterlenmiş HIP zirkonya seramiğidir DC-SHRINK® sinterlenmemiş ham zirkonyadır Sinterlenmesi için ZYrcomat (VITA Zahnfabrik) fırını önerilmektedir DC-LEOLUX® tam sinterlenmiş, şeffaf, HIP zirkonyadır DC-Cristall®, DCS sistemi için geliştirilmiş, polikristalin ve kompozit seramiklerle uyumlu Veneering porselenidir
Procera®System 1984 yılında piyasaya sürülmüştür31-32 Procera ile üretilen ilk restorasyon tipi titanyumdan mamül Procera® Crown Titanium idi 1991’de Procera® Crown Alumina piyasaya sürüldü ve 5 yılda %98, 10 yılda %92 kümülatif başarı oranları gösterdi 1999’da Procera® Bridge Alumina, 2001’de Procera® Crown Zirconia ve 2004’te Procera® Bridge Zirconia kullanıma girdi Firma verilerine göre şubat 2007’e kadar 7 milyonun üzerinde kuron üretilmiştir Procera sisteminde laboratuarda ana modelden özel tarayıcı kalem (Procera Forte) ile okunan 3-boyutlu görüntüler modem aracılığı ile merkez laboratuara (Türkiye için İsveç’teki merkez) aktarılır Burada ilk olarak materyalin büzülmesini kompanse edecek şekilde büyütülmüş model elde edilir Procera® Crowns Alumina & Zirconia, ProceraBridge Zirconia ®, Procera®Implant Bridge Zirconia, Procera® Abutment Zirconia & Titanium ilk piyasaya çıktığında AllCeram adı ile yüksek oranda saflaştırılmış (>%99,9) Al2O3 tozları kullanılmaktaydı Daha sonra buna ilaveten AllZircon sistemi de eklenmiştir Son olarak Procera Alumina ve Procera Zirconia isimleri kullanılmaktadır Bu tozlar büyütülmüş modelde presleme yapılarak kopingler elde edilir Bu yoğunlaştırılmış kopingler frezelenerek ideal kalınlığa indirgenir ve 2000°C sıcaklıkta sinterlenerek maksimum yoğunluk ve dirence sahip olur Procera prosedürü yüksek düzeyde hassasiyet gerektirmektedir Zira materyalin büzülme oranı ile büyütülmüş modelin miktarları aynı hacimde olmalıdır Procera/AllCeram restorasyonların kenar açıklığının 54µm ile 64µm arasında değiştiği saptanmıştır23 Literatüre göre Procera restorasyonları üstün klinik başarı ve dayanıklılığa sahiptirler24 Procera/AllCeram (Al2O3)’ın bükülmeye mukavemeti 687MPa, Procera/AllZircon (ZrO2)’unki ise 1200MPa’dır Restorasyonların dikey boyutunun en az 3mm ve gövde uzunluğu 11mm’den az olmalıdır Procera için önerilen kenar preparasyon biçimi geniş açılı şev (chamfer) ve çekirdek kalınlığı 04mm ile 06mm aralığındadır NobelRondo™ Zirconia, NobelRondo™ Gingiva Zirconia, NobelRondo™ Press - for Alumina and Zirconia, Procera sisteminde Alumina ve Zirconia için yüzey enerjileri itibarı ile uyumlu porselen sistemleridir Dirençleri 120 MPa olarak saptanmıştır ve tabakalama tekniğine uygundurlar
Lava™ 2002 yılında piyasaya sürülmüştür Dişsiz kısımlar ve prepar edilen dişler lazer optik sistem aracılığı ile dijitize edilir Lava CAD yazılımı otomatik olarak kenar dizaynı ve gövde tasarımını yapar Sinterleme büzülmesini kompanse etmek amacı ile altyapının %20 geniş hazırlanması gerekmektedir Dizayn bittikten sonra ön-sinterlenmiş ZrO2 seramik bloğu frezelenir CAM ünitesi 21 üye çekirdeğe kadar müdahale gerektirmeden çalışabilir Frezelenen bloklar nihai boyut, yoğunluk ve dirençlerini kazanmak üzere sinterlenirler Sistemde maksimum estetik için altyapıyı boyayan sekiz ayrı renk mevcuttur Itriyum-ZrO2 köprülerin 75 dk ve 56 dk’lık sürelerde frezelenerek kenar uyumu açısından kıyaslandığı çalışmada 3 ünite kadar olan köprülerde frezeleme zamanının sonuca (61±25µm vs 59±21µm) etkisi olmadığı saptanmıştır 25 Lava™ Frame Zirconia sisteminde presintered, non-HIP, Y-TZP kullanılır 1200MPa üzerinde dirence sahiptir Cam-seramiklerde resin simanlar ile bağlantıyı güçlendirmek için hidroflorik asit kullanılır Ancak zirkonya kimyasal yapısı itibarı ile buna uygun değildir Resin simanların zirkonyaya bağlantısını arttırmak için Lava RocatecTM/CoJetTM sistemini geliştirmiştir Bu sistemde 20-40m partikül büyüklüğünde alumina ile abrazyonun ardından ince partiküllü SiO2 bonding ve 3MTMESPETMSil ile silanizasyon yapılmasının olumlu sonuçları bildirilmiştir Lava™ Ceram, Lava sisteminin bir parçası olarak üretilen bu porselen sistemi (zirconia overlay porcelain), Lava seramik çekirdekleri ile CTE’a sahip olduğu (-02ppm) için yüksek bağlanma gösterip VITA® Classic-Colors renkleri ile uyumludur

KaVo Everest CAD/CAM sisteminde tarama ünitinde alçı model döner bir platoya monte edilerek CDD kamera ile 20 µm hassasiyette 1:1 oranında taranır Üç-boyutlu model 15 nokta fotografı ile sanal ortamda işlenerek oluşturulur Bu sanal model üzerine Windows bazlı yazılımda köprü dizaynı oluşturulur Beş aksta hareket kabiliyeti olan frezeleme makinasında lösit-takviyeli cam seramikler, kısmi ve tam sinterlenmiş ZrO2 seramikler ve titanyum çalışılabilir KaVo Everest ZS-Blank ön-sinterlenmiş, HIP, Y-TZP materyal olup bükülme dayanıklılığı 900 MPa üzerindedir ve 45mm uzunluğa kadar posterior köprülerde kullanılabilir KaVo Everest ZH-Blank sinterlenmiş olarak işlenen HIP, Y-TZP, yoğun sinterlenen zirkonyadır Bükülme dayanıklılığı 1200 MPa üzerindedir KaVo Everest BIO HPC-Blank Everest HPC (High Performance Ceramic, Yüksek Performans Seramiği) blokları, en önemli özellik olarak sinterizasyonda büzülmeye uğramayan, dokudostu, zirkonyum silikat seramiklerinden üretilmiştir HPC-Blokları ham haldeyken frezelenir, artikülasyonu ayarlanır ve sonrasında 1500°C ısıda 12 saat süre ile sinterlenir Ham haldeyken siyah renkte olan bloklar sinterizasyon sonrası beyaz renge dönüşür ve istenilen renkte boyanırlar
Cercon® Zirconia sistemi 1999 yılında geliştirilmiştir Avrupa’da Cercon Smart Ceramics (DeguDent) adı ile bilinmektedir Cercon sisteminde diğer sistemlerden farklı olarak bilgisayar destekli dizayn yapılmaz Diş teknisyeni ya da laboratuarın hazırlamış olduğu mum modelaj esas alınarak CAM sistemiyle altyapı hazırlanmaktadır Mum modelaj lazer tarayıcı bilgileri aşındırma ünitesinde işleyerek altyapı elde edilir Değişik uzunluklarda bloklar mevcuttur Bloklar prefabrike olarak, 12 mm, 30 mm, 38 mm ve 47 mm boyutlarında üretilmiştir30 Materyal tam olarak TZP (tetragonal zirconia polycrystals) kristallerinden oluşmuştur (%90 ZrO2, %5 Y2O3, %2 HafniumO, %1 Al2O3) Aşındırma ünitesinde yarı sinterlenmiş bloklar üzerinde ilk önce kaba, daha sonra ince aşındırma işlemleri gerçekleştirilir Aşındırılan blok sinterleme büzülmesine karşı orjinalinden hacimce %30 oranında daha büyük işlenmiştir Kaba tesviyesi yapılan altyapı, 6-8 saat süre ile 730;C’de sinterlenir Sinterleme sonrasında 110µm partikül boyutunda Al2O3 ile 2,5 bar basınç altında kumlama işlemi yapılır Elde edilen altyapı üzerine lösitsiz Cercon Ceram-S porselen tozuyla tabakalama tekniğiyle restorasyon bitirilir Tek kron, 3-5 üniteli köprü ya da implant üstü kron köprü restorasyonlarında kullanılabilir Son zamanlarda daha büyük blokların da üretilmesiyle birlikte sistem altı üyeli restorasyonların yapılabilmesine olanak vermiştir 900MPa dayanıklılıktaki sistem %100 doku uyumludur Preparasyonda iç açıları yuvarlatılmış 90 derecelik basamaklar hazırlanmalıdır İdeal olarak 1-1,2mm basamak genişliği sağlanmalıdır Tüm aksiyal yüz geçişleri yuvarlatılmalı ve optik okuyucu ucun okuması sağlanmalıdır Oklüzal yüzeyde en az 1,5 mm'lik indirgeme sağlanmalı ve 6 derecelik oklüzal yaklaşım açısı verilmelidir In vitro çalışmada kenar adaptasyonu kuronlar için 313µm ve köprüler için 293µm olarak saptanmıştır26 Cercon® Ceram S, ISO 6872 standardında, lösitsiz düşük-ısı porselen sistemidir Cercon® Zirconia ile yüksek bağlantı gösteren dokudostu bir malzemedir Bleaching renkleri için 8 tonda illuminé™ White Shades renkleri ve makyaj için Light Dynamics adlı aksesuar sistemi vardır

ZENO® Tec sisteminde alçı model 3Shape D 200 tarayıcısı ile optik olarak taranır Veriler DentalDesigner™ yazılımında çalışılarak protez dizayn edilir Laboratuarın kapasitesine göre ZENO® 4820, ZENO® 3020 ve ZENO® 4030 M1 frezeleme makinalarında seramik bloklar çalışılır; diğer sistemlerden farklı olarak laboratar ortamındaki kirliliği elimine etmek için ZENO® Air hava temizleme ünitesi kullanılır; sinterleme için ZENO® Fire sinterizasyon fırını kullanılır Zirkonya malzemesi olarak ön-sinterlenmiş, Y-TZP sınıfındaki, bükülme dayanıklılığı 1300MPa olan ZENO® Zr discs çalışılır Veneering seramik olarak kırılma dayanıklılığı 120 MPa olan, CTE’ı uyumlu lösitsiz HDAM™ (highdensity advanced microstructure) ZIROX® sistemi uygulanır

 www.zirkonyumdisfiyati.com www.dislerinibeyazlat.com www.zirkonyumdisnedir.com www.zirkonyum-dis.com www.drsertac.com