TME HASTALIKLARININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

TME HASTALIKLARININ KONSERVATİFTEDAVİ YÖNTEMLERİ
Temporomandibular eklem hastalıklarının tedavisinde günümüze kadar değişik tedavi yöntemleri denenmiştir.
Bu yöntemler geçmişteki mekanik dental konseptlerden biyolojik, psikolojik, sosyal ve medikal konseptlere doğru gelişim göstermektedir.(49)
Temporomandibular eklem hastalıklarının doğru tedavisi şu genel prensiplere dayanır: 1)Doğru tanının konulması
2)Etyolojik faktörlerin belirlenmesi
3)Etyolojik faktörlerin ortadan kaldırılması
6.1 Farmakolojik Tedavi Yöntemleri
Temporomandibular eklem disfonksiyonunda çok çeşitli ilaçlar kullanılmıştır. Ağrı konrolü için analjezikler tercih edilir. Bunlardan başka antienflamatuar ajanlar, sedatif ve antideprasan ilaçlar, kas gevşeticiler, vitaminler ve antibiyotikler de verilmektedir.(50) Eklem içine enjeksiyonda steroidler, sklerotik solüsyonlar, hyaluronidase, anestezik ajanlar, serum fizyolojik, ringer laktat gibi solüsyonlar kullanılmaktadır. Ayrıca botulinum toksin, kas içine enjekte edilen ilaçlar arasındadır.(51)
6.2 Fizik Tedavi
Temporomandibular eklem düzensizliklerinin tedavisinde kullanılan fiziksel uygulamalar; sıcak ve soğuk uygulamaları, elektroterapi, ultrason, anestezik ajanlar ve akupunkturdur.