TME Tedavisinde Soğuk veya sıcak uygulamaları

TME Tedavisinde Soğuk uygulamaları:
Kriyoterapi: Kas spazmlarında spazmın çözülmesini kolaylaştırma ve ağrıyı önlemek amacıyla kullanılan yöntemlerdir. Soğuk uygulaması, refleks olarak ağrı-spazm-ağrı kısırdöngüsünü kırarak kas spazmını azaltır.
Jel kompresler
Vapokoalent Spreyler (Flurometan yapıda) Buz uygulaması

TME Tedavisinde Sıcak uygulamaları:
Lokal sıcak ısı uygulamaları ile kaslarda gevşeme sağlar ve ağrı azaltılır. Kan akımı hızlanır. Bu yöntemde ısı, yüzeye ve derin dokulara uygulanabilir.

Yüzeyel ısı uygulamaları: Bu yöntemde sıklıkla nemli sıcak kompresler ve infrared lambalar kullanılır. Bu yöntem özellikle kas kökenli düzensizliklerde kullanılabilir.

Derin ısı uygulamaları: Bu yöntem, yumuşak doku kökenli fonksiyon bozukluklarında kullanılmaktadır. Bu yöntemde ultrason kullanılmaktadır. Ultrasonun ilk etkisi termal olup bu enerjiyi daha çok absorbe eden dokular üzerinde etkilidir. Bu nedenle ultrason yaklaşık 5 cm derinliğindeki dokuları etkiler.
Ayrıca diatermi uygulaması da temporomandibular eklem bölgesindeki dokularda etkilidir.