Zirkonyum diş ile estetik kaplama


Porselen diş kaplamada dişeti çekilmesi sonrası metalin griliği görünür. Diş etinin çekildiği bu gibi durumlarda tek çare yeni kaplama yapmaktır.
Diş eti çekilmesi sonucu açıkta kalan bölgede çürük ve diş kaybına kadar giden hasar olabilir.
 Estetik sonuçlar için artık ise ışık geçirgenliği olan metalsiz porselenler kullanıyoruz. Bu porselenler yine bir altyapı üzerine, ancak diş renginde altyapılar üzerine hazırlanmaktadır. Yani metal porselenlerdeki metalin yerini diş rengindeki bu altyapılar almıştır. Zirkonyum destekli porselenler en çok kullanılan estetik diş kaplamalarıdır.

Zirkonyum (zirkonyum oksit, zirkonyum dioksit) altyapılı porselenler:

Köprü vakalarında kullanılabilen yegane metalsiz porselen sistemi olduğu için en çok adı geçen sistemdir. Hasta üzerindeki hazırlığı ve dişleri yapıştırma safhası nispeten kolay olabildiğinden, tek kuron vakalarında da yaygın olarak bu sistem kullanılmaktadır.
Ayrıca bu iki çeşit altyapı materyali, bunların blok şekillerinden CAD-CAM (bilgisayarda çizilip, şeklin aynısını bu blokları traşlayarak oluşturan sistem) sistemiyle de oluşturulmaktadır. İnsan faktörünü ve hatalarını en az sayıya indirgemek ve aynı sürede daha çok ürün çıkartma üzerine kurulu olan bu sistemde çok daha hassas altyapı üretimleri yapılmaktadır.
Çok çok ince çalışmak zorunda olduğumuz porselenin derinlik etkisi için gereken mesafenin büyük bölümünü bu altyapı doldurmaktadır. Geriye kalan mesafeye yeterince porselen katmanları konulamadığı, koyulsa da diş gerekenden fazla konturlu olacağı için bu derinlik ifadesinden fedakarlık edilmektedir. Bunun sonucu da metalsiz olduğu halde yine de cansız, donuk durabilen laminalar ve kaplamalardır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için hekim, diş kesimini doğru yaparak porselen işlenmesi için gereken mesafeleri oluşturmalıdır. Doğru diş kesimi estetik açıdan en önemli role sahiptir.
Buraya kadar bahsi geçenler altyapı içeren porselenlerdir. Bunlardan farklı olarak, tamamen porselenden  oluşan ve "jaket porselen" olarak adlandırılan metalsiz porselenler vardır. Bu kuronlar diğerleri gibi önce altyapı, sonra porselen işlemek şeklinde değil, direkt olarak porselen işlenerek üretilirler. Lamina ve çok doğru seçilerek doğru yapılmış ön dişlerin kaplanmasında kullanılır. Estetik açıdan tartışmasız olarak lider durumdadır. Altyapı taşımadığı için altyapıdan kaynaklı estetik dezavantajları taşımaz. Ancak yapımı aşırı hassas bir çalışma gerektirir ve yapılıp bitirilen bir porselene küçük bir ekleme yapılması tekrar başa dönmeyi gerektirir.