Kanal tedavisi başarısı


Endodontik tedavinin başarısı; kök kanalının temizlenip şekillendirilmesine, pulpa ve organik artıkların kanaldan uzaklaştırılmasına ve kök kanalının üç
boyutlu sızdırmaz bir şekilde doldurulmasına bağlıdır. 
Ancak, çeşitli iyatrojenik ve anatomik etkenler kök kanal tedavisinin başarısına engel olabilmektedir.
Yapılan kök kanal tedavisine rağmen iyileşmeyen periapikal lezyonlar, yenilenen kanal tedavisinin
başarısız olduğu durumlar, perforasyonlar, kalsifiye kanallar ve apikalden taşan alet kırılmaları gibi
durumlar başarısızlık nedenlerinden bazılarıdır.
Bu problemlerin çözümünde, periapikal cerrahi işlemi yüksek başarı oranına sahip bir tedavi yöntemidir.
Periapikal cerrahi; patolojik dokuların uzaklaştırılması, kök ucu rezeksiyonu, takiben kök ucuna retrograd
dolgu yerleştirilmesini içerir. Retrograd dolgu materyalleri apikal kanal boşluğunu doldurarak,
sızdırmazlık sağlamalı ve doku tamiri için uygun bir ortam meydana getirebilmelidir. Bu amaçla retrograd
dolgu materyali olarak kullanılacak olan materyallerin biyouyumlu olması, doku sıvılarından etkilenmemesi gerekiyorİstanbul Diş Kliniği randevu Tel:05493474347