ORTODONTİ SONRASI DİŞLER TEKRAR EĞRİLİRMİ?

ORTODONTİ SONRASI DİŞLER TEKRAR EĞRİLİRMİ?:
Dişi destekleyen kemiğim çiğneme kuveyt altında sertleşmesi ve işleri kemiğe bağlayan küçük liflerin kuvvetlenmesi için belirli bir süre geçmesi gerekir. Bu amaçla terler çıkarıldıktan sonra hastaya uygulanan plak veya sabitleme telleri ortodonti uzmanı tavsiyelerine uymak gerekir.
Şeffaf plak ile Ortodonti  Ortodonti tedavisi dişleri küçük hareketlerle yer değiştirmesi sayesinde gerçekleştirilir. Diş yer değiştirirken bir yandan kemik erimesi oluşur. Dişin diğer tarafında yeniden kemikleşme ile diş kuvvet kazanır. Yaklaşık bir iki yıl süren ortodonti tedavisi süresince dişler çene kemiği içerisinde yer değiştirirler. Ortodonti tedavisinın son döneminde dişlerin düzelmesini takiben kök etrafındaki kemiğin sertleşmesi ve dişin orada sabit kalması beklenir.
Dişler düzeltildikten sonra aldıkları pozisyonu kaybetmemeleri amacıyla pekiştirme tedavisi uygulanır. Bu tedavi tellerin bir süre daha az da kalması ve bunu takiben şeffaf apareyler ile uygulanabilmektedir. Şeffaf aparey takmak istemeyen hastalar için dişlerin hiç tarafından geçen retainer adı verilen sabit teller kullanılmaktadır.

  www.zirkonyumdisnedir.com