Estetik diş kaplama

Dişlerin kaybedilmesi fonksiyon kaybına neden olur ve eksilen dişin yerine yeni dişler yapılması gerekir. Ağızda özellikle birkaç dişin eksik olduğu durumlarda komşu dişler ve implantlardan faydalanarak yaptığımız kaplamalar çiğneme ve estetik için büyük katkı sağlar. Bu amaçla yapılan diş kaplamaları içerisinde dayanıklılık sağlamak amacıyla metal bulundurdu. Ancak zaman içerisinde metalin olumsuz etkileri yeni arayışlara gerilmesine sebep olmuştur. Estetik olarak diş ile aynı renkte olan zirkonyum malzemesi son yıllarda kullanılan başarılı estetik diş kaplamaların en çok kullanıl anıdır.
 Dişler çekildikten sonra konuşma ve estetiğin yanı sıra çiğneme fonksiyonunda da büyük kayıp ortaya çıkar. Diş kaplamaları bu eksiklikleri gidermek amacıyla yapılırlar. Çekilmiş diş boşluğunun ön ve arkasındaki dişler aşındırılacak olarak ölçü alınır ve üzerine diş kaplama uygulanır. Burada diş kesimine ihtiyaç duyulması komşu dişleri zaten kanal tedavili veya Büyük dolgular içerdiği durumlardır. Boşluğun her iki tarafındaki diş sağlam ise implant tedavisi daha uygun olabilir. Dişhekimi dişlerinizi gördüğünde röntgen tetkikleri sonrasında size en uygun tedavi ile ilgili bilgi verecektir.
Dişlerin kesilmesi gerekiyor ise üzerine yapılacak kaplama dişler Ve diş eti ile uyumlu biyolojik olarak sağlıklı malzemeden yapılmalıdır. Zirkonyum diş kaplamalar vücutla mükemmel uyum sağlayan malzemelerdir. Ortopedik tedavilerinde vücut içerisinde kalıcı olarak yerleştirilebilen ve hiçbir alerji reaksiyonu bildirinmemiş en iyi malzemelerden bir tanesidir. Özellikle diş kaplama uygulamasında zirkonyum bilgisayar destekli tasarım ve Üretim aşamaları ile yapıldığından kaplamalar ağızdaki diş ve diş etine tam olarak uyum sağlayacaktır.
Zirkonyum diş fiyatları
Zirkonyum malzemesi maliyet olarak diğer malzemelerden daha yüksek fiyatlıdır. Zirkonyum diş fiyatları İlk uygulanmaya başlandı yıllarda yüksek fiyatlar ile yapılmak zorundaydı. Çünkü malzeme çeşidi daha az ve yatırım yapan laboratuvarda sınırlı idi. Her geçen gün oluşan rekabet sayesinde zirkonyum diş fiyatları 2017 ve 2018 yıllarında hemen herkesin yaptırabileceği seviyelere ulaşmıştır. Özellikle eski metal porselen diş kaplamalarını değiştirmek isteyen hastalar için yenilenecek dişlerim zirkonyum malzeme ile yapılması uzun Ömürlü ve sağlıklı bir kullanım sağlayacaktır. Metal porselen diş kaplamaları diş ve dişeti kenarında oluşturduğu sorunlar nedeniyle diş kayıplarına bile neden olabilmekteydi. Artık zirkonyum kaplamalar sayesinde malzeme ile diş arasında boşluk oluşmakta ve uzun ömürlü sağlıklı diş kaplamaları kullanımı mümkün olabilmektedir.